Projekty stavieb

Projekty stavieb podľa zadaných požiadaviek, od prvotnej konzultácie, zámeru, štúdie, projektu na Stavebné povolenie až po Realizačné projekty Architektúry, statiky,  … Komplexná dodávka  projektov sekundárnych profesií a ich

Viac

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy  podľa aktuálnych legislatívnych požiadaviek ku kolaudácií, k predaju, po významnej obnove … možnosť priamej konzultácie riešenia tepelnej ochrany, návrhu doplnenia

Viac

Stavebný dozor

Stavebný dozor na výstavbu alebo obnovu rodinného domu, chalupy, bytovej fasády, …  Výstavbu objektu kontrolujeme a usmerňujeme na stavbe pravidelným dozorom, podľa požiadaviek STN, pokynov

Viac