Architektonické a inžinierske služby

rek2bb

Projekty rodinných domov, architektonické štúdie, stavebné úpravy ako aj projekty obnovy, spracujeme podľa Vašich individuálnych požiadaviek. Výkresovú dokumentáciu pripravujeme podľa požiadaviek stavebného úradu a v dohodnutom

Viac

Energetická certifikácia

cerifikacia-stavieb

Energetický certifikát budovy podľa aktuálnych legislatívnych požiadaviek ku kolaudácií, k predaju, po významnej obnove .. Každá nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na

Viac

Projektové energetické hodnotenie

Projektové energetické hodnotenie  výpočtom určuje potrebu energie v budove  podľa: projektovej dokumentácie stavby navrhovaného technického vybavenia Projektové energetické hodnotenie sa spracováva vo fáze navrhovania a projektovania

Viac

Stavebný dozor

V prípade záujmu realizujeme stavebný dozor. Záujmy stavebníka na stavenisku zabezpečujeme stavebným dozorom, ktorým podľa pokynov objednávateľa a v súlade s jeho záujmami, dohliadame nad prácami

Viac