Projekty stavieb

Ponúkame Architektonické služby pre občiansku výstavbu v komplexnom formáte od štúdie až po realizačnú dokumentáciu pre:  – novostavby  – prístavby a nadstavby –

Viac

Energetický certifikát

Energetický certifikát budovy podľa aktuálnych legislatívnych požiadaviek ku kolaudácií, k predaju, po významnej obnove .. Každá nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na

Viac

Projektové energetické hodnotenie

Projektové energetické hodnotenie  spracovávame v prípravnej fáze projektu ako nevyhnutnú súčasť dokumentácie pre stavebné povolenie stavby. Výpočet  potreby energie v budove  vychádza z: rozmerov stavby, orientácie

Viac

Stavebný dozor

V prípade záujmu realizujeme stavebný dozor. Záujmy stavebníka na stavenisku zabezpečujeme stavebným dozorom, ktorým podľa pokynov objednávateľa a v súlade s jeho záujmami, dohliadame nad prácami

Viac